Neden Önemli?

Doğal kaynaklarımız, dünya nüfusunun artması ve tüketim alışkanlıklarının değişmesi nedeni ile her geçen gün azalmaktadır.

Atık Değil, Geri Dönüşüm

Artan nüfus ve gelişen teknoloji ile günümüz dünyasının karşı karşıya kaldığı doğal kaynakların tükenmesi riskine karşın tedbir alma zorunluluğu kaçınılmaz olmuştur. Ambalaj atıklarının geri dönüştürülerek tekrar ekonomiye kazandırılması da bu tedbirlerin önemli bir kısmını oluşturmaktadır.

Amacımız, yalnızca kaliteli üretim yapmak değil, tüm üretim süreçlerinde doğayı korumaktır.
Bu bağlamda, unutmayalım ki;

Dönüştürülmüş 1 ton atık kağıtla 17 yetişkin ağacın kesilmesini önlemiş oluyoruz.
Plastik 1000 yıl boyunca doğada kaybolmaz ve 1 ton atık plastiğin geri dönüşümü ile 16 varil petrol tasarrufu sağlanır ve 41 ton sera gazı salınımı engellenmiş olur.
4000 yıldan fazla sürede doğada yok olan camın geri dönüşümü ile 42 kWh/ton enerji tasarrufu sağlanır.

life
save-2

Plastik ambalaj atıklarının geri dönüştürülmesi/kazanılması sonucunda hammadde tasarrufu ve geri dönüştürülen her ton atık cam için, 100 litre petrol tasarrufu sağlanır.

Orman, su ve petrol gibi doğal kaynaklarımızın endüstride kullanımı sonucu, cam, metal, plastik, kağıt/karton ambalajlar elde edilir.

Piyasaya sürülen ambalajlar, kullanım ömrünü doldurması sonucu atık haline gelir ve değerlendirilebilir nitelikli atıkların geri dönüşüm süreçlerine dahil edilerek ikincil hammadde olarak ekonomiye geri kazandırılması doğal kaynakların etkin kullanımının sürdürülebilirliği açısından önem arz eder.